VASAROS ATOSTOGOS LIEPOS 18-31d.!
Turinys

Informacija Pirkėjui

TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

1. Recbaltic-vent.lt elektroninė parduotuvė priklauso UAB REC BALTICVENT (įmonės kodas 300057933 , adresas Serbentų g. 115, Šiauliai, tel. +370 41 540 670). Internetinės parduotuvės (toliau - parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą rec-balticvent.lt parduotuvėje.
2. Rec-balticvent.lt turi teisę koreguoti parduotuvės taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams, atliekantiems užsakymą šioje parduotuvėje.
3. Klientas privalo susipažinti su parduotuvės taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.
 4. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į taisyklių informaciją, kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.
 

Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos


1. Apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje, Klientas pasirenka norimas prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai, kaip tai nurodyta šių Taisyklių II dalies 1 punkte.
3. Toliau Klientas pasirenka atsiskaitymo, prekių pristatymo būdą parduoptuvėje.
4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Prieš išsiunčiant užsakymą Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra. Prieš patvirtindamas užsakymą, Klientas privalo susipažinti su parduotuvės Taisyklėmis. 
5. Klientui patvirtinus užsakymą, parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna parduotuvė. Kartu laikoma, jog tarp Kliento ir parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tokia sutartis laikoma vykdytina nuo momento, kai parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo teikėjo apie sėkmingai įvykdytą atsiskaitymą už prekes.
6. Klientui pateikus užsakymą, parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
7. Parduotuvė, gavusi pranešimą, jog Klientas atliko užsakymo apmokėjimą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą.
8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
9. Visais atvejais laikoma, jog pateikdamas užsakymą Klientas yra susipažinęs ir sutinka su parduotuvės taisyklėmis ir kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
10. Tokia sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.
 

Garantijos ir prekių kainų nustatymas


1. Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos jos aprašyme.
2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs, kad prekės, nurodytos parduotuvėje, savo spalva, forma, dydžiu ar kitais parametrais gali netiksliai atitikti realios prekės nurodytus parametrus dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
3. Klientas, elektroniniu būdu pateikdamas užsakymą Parduotuvėje, įsipareigoja už prekes sumokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Kainos parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.
5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o parduotuvė įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti (jeigu tokie trūkumai atsirado dėl parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės). Parduotuvei per protingą, su Klientu suderintą terminą trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
6. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
6.1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes, atitinkančias kiekvienos prekės aprašyme nurodytą informaciją.
6.2. Parduotuvė įsipareigoja perduoda Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį.
6.3. Parduotuvė prie kiekvienos prekės nurodo pristatymo laiką, todėl Klientas turi atkreipti dėmesį į galimai skirtingus pristatymo terminus.
6.4. Parduotuvė įsiparegoja nurodyti visą su preke ir jos pristatymu susijusią informaciją bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo parduotuvės aplinkybių nepavyksta tinkamai atlikti pateikto užsakymo.
6.5. Prekės atsižvelgiant į jų pobūdį pristatomos tinkamai supakuotos.
 

Prekių grąžinimas

1. Perkant parduotuvėje rec-balticvent.lt, kiekvienam pirkėjui ir jo nupirktai tinkamos kokybės prekei suteikiama 14 dienų grąžinimo garantija nuo prekės gavimo dienos.

Atkreipiame dėmesį, jog vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklių 2 skyriaus 17 straipsniu elektronikos prekės yra nekeičiamos ir negrąžinamos.

2. Norint grąžinti tinkamos kokybės prekę, prašome susisiekti el. paštu info@rec-balticvent.lt, laiške nurodant grąžinimo priežastį ir pateikiant pirkimą įrodantį dokumentą. Įsipareigojame ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti rašytinį atsakymą. Taip pat tinkamos kokybės prekę grąžinti galite atvykus į mūsų biurą, adresu Serbentų g. 115, Šiauliai, ir užpildžius grąžinimo formą.   

Grąžinama tinkamos kokybės prekė turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. 

3. Kiekvienai prekei suteikiama tiekėjo garantija gamybiniam brokui ir kitiems defektams, nesusijusiems su normaliu prekės naudojimu ir aplinkos poveikiu.

4. Norėdami grąžinti netinkamos kokybės prekę, atlikite tuos pačius 2 punkte išvardintus žingsnius.

Apmokėjimo tvarka ir terminai


1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes parduotuvėje nurodytų būdu naudodamasis savo interneto banko sistema.
2. Kai klientas pasirinko internetinį atsiskaitymą, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

Prekių pristatymas


1. Parduotuvė įsipareigoja prie kiekvienos prekės nurodyti pristatymo terminą. Kilus su pristatymu susijusiems nesklandumams, parduotuvė įsipareigoja susisiekti su Klientu ir rasti geriausią suderintą sprendimą.
2. Klientas įsipareigoja atkreipti dėmesį į nurodytą pristatymo terminą ir kreiptis į parduotuvę tik tuo atveju, jeigu nuo pristatymo termino pabaigos praėjo daugiau nei 24 valandos.
3. Parduotuvėje užsakytos prekės pristatomos dviem būdais: kurjerio paslauga arba atsiėmimas įmonės biure. 

4. Užsakydamas prekes Klientas įsipareigoja nurodyti tikslią ir teisingą prekių pristatymo vietą bei asmenį, kuris priims prekes.
5. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6. Klientas, užsakymo metu pasirinkęs prekes atsiimti įmonės biure, privalo pateikti asmens dokumentą bei užsakymo kopiją. Parduotuvė savo ruožtu įsipareigoja susisiekti su Klientu, kai užsakytos prekės bus paruoštos.
7. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog pristatytoje siuntoje nėra viso užsakytų prekių kiekio ar kitus prekių trūkumus, Klientas privalo nedelsiant apie tai informuoti parduotuvę.

Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai parduotuvei teikiami elektroniniu paštu info@rec-balticvent.lt arba telefonu Nr. +370 41 540 670.

Pagalba Klientams

Tel: (8-41)540670

paštas: info@rec-balticvent.lt

Darbo valandos

I-V 08:00 - 17:00
VI-VII Nedirbame

Laiko zona (GMT +2)

Gavę Jūsų prašymą, su Jumis susisieksime per 2 darbo dienas.